• รอบคอบและใส่ใจในรายละเอียด
  • ทำงาน 6 วันที่ สยามสแควร์
  • เงินเดือน 18,000-20,000

13-Sep-19

THB16k - 20k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?