• โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง
 • ประกันสังคม

04-Dec-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมโยธาหรือเทียบเท่า
 • รักความก้าวหน้า มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
 • เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนางานตามมาตรฐานบริษัท

04-Dec-19

 

Applied
 • การศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
 • โบนัสปีละ 1 ครั้ง ปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง

04-Dec-19

 

Applied
 • ปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง
 • โบนัสประจำปี
 • ค่าเดินทาง

04-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?