• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมโยธาหรือเทียบเท่า
  • รักความก้าวหน้า มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
  • เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนางานตามมาตรฐานบริษัท

14-Jan-20

 

Applied
  • โบนัสประจำปี
  • ปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง
  • ประกันสังคม

14-Jan-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?