• มีความเป็นผู้นำ และสามารถบริหารทีมได้
  • สามารถออกแบบดีไซน์ได้ โดยใส่ไอเดียได้เต็มที่
  • เข้าใจระบบงาน และสามารถดำเนินงานได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.