• ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และ Internet
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีไหวพริบดี
  • ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสามารถสื่อสารได้

20-Mar-19

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความรักในงานที่ทำ
  • สามารถร่วมงานกับทีมได้

16-Mar-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?