• สามารถอ่านและเข้าใจแบบสถาปัตยกรรม
  • เป็นนัก Render ที่ถนัดการเล่นกะแสงละมุมมองแปลกใหม่
  • เป็นนักนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?