• วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาการเงิน
  • ถ้ามีประสบการณ์การเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Nov-18

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีสาขา Fashion Design / ศิลปกรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้านการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น
  • ใช้ Illustrator, Photoshop

16-Nov-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น
  • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดีมาก
  • หากได้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?