• วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านภาษี อากรพื้นฐาน

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลเพจ (Freelancer)
 • ดูแลและใส่ใจงานเป็นอย่างดี
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อตอบลูกค้าได้ดี

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • พิมพ์งาน
 • เก็บเอกสาร
 • และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ผู้ช่วยเทสาร
 • ผู้ช่วยเทสาร
 • อื่นๆ ตามคำสั่ง

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?