• ประจำ Site งานที่ภูเก็ต
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบ ถอดแบบและวางแผ่นงานได้เป็นอย่างดี

18-May-18

 

Applied
 • งานด้านธุรการ-งานเอกสาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

18-May-18

 

Applied
 • ออกไปติดตั้งงานระบบตาม Site
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติติดเสพยาเสพติด ยกเว้นบุหรี่

18-May-18

 

Applied
 • บริหาร ยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • บริหาร โครงการ ในเขตที่รับผิดชอบ
 • พัฒนาระบบการจัดการและการบริหารพนักงานทุกคน

18-May-18

 

Applied
 • งานด้านธุรการ-งานเอกสาร
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ทางด้านประสานงาน และงานเอกสาร

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.