• มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเขียนบท
 • ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ และ ตัดต่อวีดีโอ ตกแต่งรูปภาพ
 • วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-May-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ในสาขาการตลาด
 • มีความรู้และ และ ความสามารถทางด้านการขาย
 • มีทักษะการใช้ Social media Facebook

18-May-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ในสาขาการตลาด
 • มีความรู้และ และ ความสามารถทางด้านการขาย การตลาด
 • มีทักษะการใช้ Social media Facebook, Youtube

18-May-18

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเขียนบท
 • ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop , illustrator
 • วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-May-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนบท

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.