• ให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎระเบียบ
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในธนาคาร
 • สอบทานประกาศ ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1 hour ago

 

Applied
 • Export employee data from HRIS
 • Provide an analysis report
 • Experience in HR data analysis & management

1 hour ago

 

Applied
 • Talent Acquisition
 • Recruitment
 • human resources

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Work as HR focal point for responsible BU
 • Recording employee resignation, transfer,promotion
 • At least 4 years of HR experience in banking bus.

1 hour ago

 

Applied
 • แนะนำการลงทุน วางแผนการเงินให้กับลูกค้า
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • ทำงานได้อย่างอิสระ สามารถจัดสรรเวลาการทำงานเองได้

7 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • สอบทานสินเชื่อทุกประเภทสำหรับลูกค้ารายย่อย
 • วางแผน กำหนดขอบเขตการตรวจสอบ
 • ควบคุมการปฏิบัติงานและคุณภาพงานสอบทานสินเชื่อ

7 hours ago

 

Applied
 • Strategic Planning
 • Economic
 • Financial Services

16-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • 1 year experience in Marketing/Sale
 • ์Near BTS Chidlom / MRT Petchburi
 • Sale Car

16-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ
 • Customer Service
 • สินเชื่อรถยนต์

16-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Procurement Management
 • Work 5 days a week
 • 2 - 3 years experience in procurement and sourcing

16-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Talent Acquisition
 • Recruitment
 • human resources

16-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Exp 5 in business/product development
 • Near BTS Chidlom and MRT phetchaburi
 • Working 5 days/week

16-Jan-19

 

Applied
 • Near BTS Chidlom and MRT Petchburi
 • At least 3 years experience in MIS
 • Analysis,database architecture and reporting skil

16-Jan-19

 

Applied
 • At least 3 year experience in Marketing/Product
 • Analytical and Reporting Skill
 • Data Sourcing and Analytics

16-Jan-19

 

Applied
 • Near MRT Phetchaburi / BTS Chidlom
 • Working 5 days a week
 • Financial Analysis, Credit Analysis

16-Jan-19

 

Applied
 • Validate financial feasibility & business case
 • Study and modeling for new business issues
 • Independently thinking and good presentation skill

15-Jan-19

 

Applied
 • Prepare, analysis the Bank and subsidiaries's
 • budget and financial performance reports
 • Financial Analyst

15-Jan-19

 

Applied
 • Rolling forecast
 • budget and financial performance reports
 • Financial Analyst

15-Jan-19

 

Applied
 • วิเคราะห์รายการทางการบัญชีและผลการดำเนินงาน
 • จัดทำข้อมูลประกอบงบการเงิน, กระทบยอดบัญชี
 • ดูแลการปฏิบัติงานบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

15-Jan-19

 

Applied
 • Financial services
 • Perform marketing strategies
 • Conduct annual review of existing clients

15-Jan-19

 

Applied
 • Developing business systems
 • Analyze/consider issues related to system
 • Operational procedures

14-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

14-Jan-19

 

Applied
 • Data Analyst
 • นำเสนอโครงการทางด้านวัตกรรมในรูปแบบใหม่ ๆ
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ปีขึ้นไป

14-Jan-19

 

Applied
 • ประสานงานลูกค้า ดูแลแคมเปญการตลาดและโปรโมชั่น
 • ดูแลกิจกรรม CRM ทาง Digital
 • ประสบการณ์ PR หรือ Branding หรือ Event Marketing

14-Jan-19

 

Applied
 • จัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท
 • วิเคราะห์ Ratio ทางการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน 2 ปีขึ้นไป

14-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

14-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

14-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

14-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

14-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

14-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

14-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

14-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

14-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

14-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

14-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

14-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

14-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

14-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

14-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

14-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

14-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

14-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

14-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

14-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

14-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

14-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

14-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

14-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

14-Jan-19

 

Applied