• ตรวจสอบภายในด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อย
 • วิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวางแผนตรวจสอบ
 • ให้คำแนะนำเบื้องต้นกับหน่วยงานผู้รับการตรวจ

2 hours ago

 

Applied
 • Degree in Banking, Finance, Business Admin
 • Self-discipline and self motivation
 • Computer literacy in MS Office

17-Jul-18

 

Applied
 • Master Degree in Economics or Engineering
 • Experience in strategic sourcing and management
 • Good command in English

17-Jul-18

 

Applied
 • งานวางแผนและบริหารจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปรับปรุงตกแต่ง งาบริหารพื้นที่กับทีมจัดหาพื้นที่
 • บริหารจัดการมาตรฐานงานออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม

17-Jul-18

 

Applied
 • Analyze market trends, market research data
 • Lead product marketing master plan-brand planning
 • Orchestrate and motivate all advertising campaigns

17-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรีด้านสถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูล
 • สามารถใช้งาน excel ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

16-Jul-18

 

Applied
 • Job Evaluation
 • Job Description
 • Organizational Design

16-Jul-18

 

Applied
 • Prepare separated financial reports
 • Profit and loss report
 • Corporate income tax

16-Jul-18

 

Applied
 • ให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎระเบียบ
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในธนาคาร
 • สอบทานประกาศ ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน

15-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • Experience in product development
 • IT basic understanding

15-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบธุรกิจประกันภัย-โบรกเกอร์
 • มีทักษะในการบริหารทีม

15-Jul-18

 

Applied
 • สอบทานสินเชื่อทุกประเภทสำหรับลูกค้ารายย่อย
 • วางแผน กำหนดขอบเขตการตรวจสอบ
 • ควบคุมการปฏิบัติงานและคุณภาพงานสอบทานสินเชื่อ

15-Jul-18

 

Applied
 • Campaign Analysis
 • At least 3 years experience in MIS
 • Analysis,database architecture and reporting skil

13-Jul-18

 

Applied
 • At least 3 year experience in Marketing/Product
 • Analytical and Reporting Skill
 • Data Sourcing and Analytics

13-Jul-18

 

Applied
 • Exp ด้านพิจารณาสินเชื่อ อย่างน้อย 1 ปี
 • Credit Analysis , Financial Analysis
 • Exp Relationship Manager 1-2 ปี

13-Jul-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานกิจการค่าจ้างอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านการคำนวณภาษี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประกันสังคม, กฎหมายแรงงาน

13-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in any subject
 • 0-3 years in Simultaneous Interpreter
 • Have strong in English and service mind

13-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • experience in Customer Analytics
 • Good skill in SQL or SAS

13-Jul-18

 

Applied
 • วิเคราะห์ตัวเลขทางการเงินและงบการเงิน
 • วิเคราะห์ข้อมูลและแนวโน้มอุตสาหกรรม
 • นำเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท

12-Jul-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือโท สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการเล่นหุ้น
 • ต้องมี Single License

12-Jul-18

 

Applied
 • มีความรู้และความสนใจในธุรกิจหลักทรัพย์
 • ปริญญาตรี – โท สาขาบัญชี, การเงิน ,บริหารธุรกิจ
 • ออกบทวิเคราะห์

12-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีใบอนุญาต Fund Manager License
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารกองทุนตราสารทุน

12-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Develop market strategy
 • Knowledge sharing data
 • Maintain good relationship

12-Jul-18

 

Applied
 • ประเมิน คำนวณค่าความเสี่ยง
 • ติดตามค่าความเสี่ยง
 • วิเคราะห์ และสรุปความเสี่ยงในภาพรวม

12-Jul-18

 

Applied
 • Programmer
 • Web application, .net, C# on oracle database
 • Microsoft Studio

12-Jul-18

 

Applied
 • วิเคราะห์ความต้องการของผู้ลงทุน
 • กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนการตลาดกองทุน
 • ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดตั้งกองทุน

12-Jul-18

 

Applied
 • ให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎระเบียบ
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในธนาคาร
 • สอบทานประกาศ ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน

12-Jul-18

 

Applied
 • Product Development
 • Product Analysis
 • OTC Derivatives

12-Jul-18

 

Applied
 • Helping business recognize their IT risk factors
 • Develop tools and system for IT Risk
 • Prepare regular monitor, review and reports

11-Jul-18

 

Applied
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน งบการเงินของธุรกิจเช่าซื้อ
 • กระทบยอดบัญชี

11-Jul-18

 

Applied
 • Enhancement of the credit rating model
 • Monitor the rating model's performance
 • Prepare the guidance in rating model development

10-Jul-18

 

Applied
 • พัฒนา จัดทำกลยุทธ์ และแผนงานด้านการสื่อสารการตลาด
 • จัดกิจกรรมและการสื่อสารการตลาด
 • ติดตามผลการดำเนินงานของคู่แข่ง

09-Jul-18

 

Applied