• รับจำนวน 19 อัตรา
  • มีค่าสอน และค่าประจำตำแหน่งทางวิชาการ
  • ค่าพาหนะ

18-Sep-18

THB25k - 35k /month

Applied
  • ค่าจ้าง ป.ตรี 20,250 บาท และ ป.โท 23,630 บาท
  • มีค่าทักษะพิเศษทางด้านภาษา หรือคอมพิวเตอร์
  • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์

18-Sep-18

THB20k - 25k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?