• รักงานขายและงานบริการ
  • สามารถให้บริการเกี่ยวกับการขายสินค้า
  • ดูแลการจัดสินค้าหน้าร้านให้เป็นระเบียบ

1 hour ago

 

Applied
  • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Stock, Excel
  • ติดต่อประสานงานกับพนักงานขาย
  • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า

17-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?