• บริการติดตั้งและตั้งค่า รวมทั้งการอัพเกรดซอฟแวร์
  • ทำการอบรมการใช้งานซอฟแวร์ให้กับลูกค้า
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรรวม

22-Jun-19

Salary negotiable

Applied
  • Web Programmer (JavaScript/JQuery/Ajax)
  • Java Programmer
  • Web Developer

22-Jun-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?