• ให้บริการติดตั้งและตั้งค่า รวมทั้งการอัพเกรดซอฟแวร
  • ทำการอบรมการใช้งานซอฟแวร์ให้กับลูกค้า
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรรวม

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • ทำหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒซอฟต์แวร์
  • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
  • นำส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตรงต่อเวลา

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.