• ทำหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒซอฟต์แวร์
  • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
  • นำส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตรงต่อเวลา

07-Nov-18

Salary negotiable

Applied
  • บริการติดตั้งและตั้งค่า รวมทั้งการอัพเกรดซอฟแวร์
  • ทำการอบรมการใช้งานซอฟแวร์ให้กับลูกค้า
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรรวม

07-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?