• ขับรถรับ - ส่ง ผู้บริหารตามสถานที่ต่าง ๆ
 • ขับรถสุภาพ มีใจรักงานบริการ
 • พร้อมเริ่มงานทัน พิจารณาเป็นพิเศษ

18-May-18

 

Applied
 • กลั่นกรองงาน จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office

18-May-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆ
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน ดี
 • มีประสบการณ์ติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ

18-May-18

 

Applied
 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยให้กับผู้รับเหมาทั่วประเทศ
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้

18-May-18

 

Applied
 • รับผิดชอบขับรถส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าทันเวลาที่กำหนด
 • จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า
 • มีใบอนุญาตขับขี่ตรงตามชนิดที่ 4

18-May-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานเป็นแม่บ้าน
 • วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาขึ้นไป
 • พร้อมเริ่มงานทันที พิจารณาเป็นพิเศษ

18-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • มีที่พักอยู่ในพื้นที่หรือใกล้เคียง

18-May-18

 

Applied
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • รับผิดชอบจัดเตรียมและจัดการงานด้านเอกสารต่าง ๆ

18-May-18

 

Applied
 • ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษารถบรรทุกขนาดใหญ่
 • วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ และอื่นๆ
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงรถบรรทุก อย่างน้อย 2 ปี

18-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความซื่อสัตย์ อดทน
 • จัดทำภาษี ภงด.1,3,53 ภ.พ.30

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.