• เชื่อมโยงสาย LAN และระบบอินเทอร์เน็ตในอาคาร
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

14-Feb-19

 

Applied
 • Provide technical expertise of IP network design
 • Bachelor’s degree in Engineering or IT.
 • CCIE certification

13-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Provide technical expertise in IP network design.
 • Bachelor’s degree in Engineering or IT.
 • New graduated are welcome

13-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • business development
 • sale
 • New graduated are welcome

13-Feb-19

 

Applied
 • Sale Engineer
 • วิศวกรฝ่ายขาย
 • telecommunication

12-Feb-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • splice and install fiber optic cable works
 • Ethernet cables and internet system
 • fiber network

11-Feb-19

Salary negotiable

Applied