• -บุคลิกภาพและอัธยาศัยดี
  • -มีความคล่องแคล่วในการทำงาน
  • -มีไหวพริบและปฏิภาณในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ

20-Jan-20

THB20k - 25k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?