• ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการจัดการงบประมาณ
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • Supply Chain,Logistics Management พิจารณาเป็นพิเศษ

14 hours ago

 

Applied
 • ecommerce, online shopping
 • key account
 • Online Marketing

22 hours ago

 

Applied
 • Understand process of end-to-end supply chain
 • Control the progress of the project
 • Knowledge of import and export regulations

18-Sep-18

 

Applied
 • รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการขาย
 • มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร และการติดต่อประสานงาน
 • มีทักษะในการใช้ Excel, PowerPoint

17-Sep-18

 

Applied
 • ดูและและบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น
 • มีประสบการณ์ดูแลเครื่องทำความเย็นอย่างน้อย 2 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ประการณ์ขาย การตลาด การจัดเรียงสินค้า
 • ประสบการณ์สินค้าอุปโภค บริโภค ร้านค้าปลีก ค้าส่ง
 • ควบคุมพนักงานจัดเรียงสินค้า

17-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ดำเนินการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย

14-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวส. หรือ ปริญญาตรีทุกสาขา
 • สรุปรายงานการเข้าอบรมของพนักงานขายใหม่ทุกๆเดือนให้
 • ใช้ MS-Office ได้เป็นอย่างดี

13-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน
 • มีประสบการณ์กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่

13-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance, Accounting
 • Preferably in the consumer goods / FMCG. Industry
 • 3-5 years in financial planning & analysis

12-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ทางด้านการบริหาร การตลาด
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย งานวิเคราะห์ 5 ปีขึ้นไป
 • Nielsen Dunnhumby EYC B2B TIMs หรืออื่นๆ

11-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Computer Science.
 • 2-3 years of SAP-Modules(SD/DSD)
 • Understanding of integration points

11-Sep-18

 

Applied
 • Logistics Management
 • Supply Chain Management
 • Warehouse Management

10-Sep-18

 

Applied
 • Key Account Executive, Marketing, Key Account
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย การตลาด
 • Sales, FMCG, Consumer Product

10-Sep-18

 

Applied
 • ฝึกอบรม, training, OD
 • พัฒนาองค์กร, พัฒนาบุคคลากร
 • HRD

10-Sep-18

 

Applied