• เพศ หญิงหรือชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความกระตือรือร้นและมีความมุ่งมั่นทุ่มเท

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.