• เพศชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้ันำ ทำงานเป็นทีมได้

18-Jul-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
  • มีความเป็นผู้นำสูง
  • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ทำงานภายใต้เเรงกดดันได้ดี

18-Jul-18

THB20k - 30k /month

Applied
  • มีความเป็นผู้นำสูง
  • สามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันได้ดี
  • เดินทางมาทำงานได้เอง

14-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?