• มีใบขับขี่มอร์เตอร์ไซด์
  • มีประสบการณ์ตรงด้านการขายรถ
  • รักงานขาย และสนใจรถจักรยานยนต์ บิ๊คไบค์

29-Nov-19

Base salary + high commission

Applied
  • เพศหญิง
  • อายุระหว่าง 22 - 29 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน หรือแคชเชียร์

29-Nov-19

 

Applied
  • เพศชาย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีทักษะการเป็นวิทยากร
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

25-Nov-19

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?