• วุฒิระดับปริญญาตรี /ปริญญาโท
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา

20-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?