• วุฒิปวช -ปวส.ช่างทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ควบคุมเครื่องจักรอย่างน้อย 1 ปี
 • ควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต

18-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในการบริหารคน
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานจังหวัดนครปฐม

18-May-18

Salary negotiable

Applied
 • จบ ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 2ปี
 • สามารถใช้รถโฟล์คลิฟท์ได้

18-May-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ทำงานด้านงานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • มีมนุษยสัมพันธ์,มีความคิดเชิงวิเคราะห์

18-May-18

Salary negotiable

Applied
 • จบปวส.ขึ้นไปหรือปริญญาตรี
 • สามารถใช้รถโฟล์คลิฟท์ได้
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานจังหวัดนครปฐม

18-May-18

Salary negotiable

Applied
 • Good in speaking and writing English
 • Proven experience as marketing executive
 • Good understanding of FMCG market or export market

18-May-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานบริหารบุคคลทั้งHRM และHRD
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย
 • ไม่น้อยกว่า 10 ปี

17-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.