• มีความกระตือรือร้น
 • มีความตั้งใจ ความคิริเริ่ม
 • เรียนรู้ได้เร็ว ทำงานเป็นทีมได้

1 hour ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Responsible,Passionate
 • Collaborative,Humble
 • Innovative,Respecful

10-Jul-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

10-Jul-18

 

Applied
 • ความรับผิดชอบ (Responsible)
 • ความเป็นผู้นำ (Leadership)
 • ความมุ่งมั่น (Passionate)

10-Jul-18

 

Applied
 • Have knowledge Mechanical and product engineer
 • Experience in design,develop,adjusting machines
 • Eager to learn

10-Jul-18

 

Applied