• ความรับผิดชอบ (Responsible)
 • ความเป็นผู้นำ (Leadership)
 • ความมุ่งมั่น (Passionate)

18-May-18

 

Applied
 • Passionate,Responsible
 • Humble,Collaborative
 • Respectful,Innovative

18-May-18

 

Applied
 • Responsible,Passionate.
 • Humble,Collaborative.
 • Respectful,Innovation.

18-May-18

 

Applied
 • Have knowledge Mechanical and product engineer
 • Experience in design,develop,adjusting machines
 • Eager to learn

16-May-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

16-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.