• ประสบการณ์ 0-5 ปี ด้านที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปริญญาตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?