• ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และประสานงานกับฝ่ายผลิต
 • การศึกษาระดับ ปวส.-ป.ตรี สาขาการจัดการ, การตลาด
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • เชื่อมประกอบชิ้นส่วนสแตนเลสด้วยเครื่องอาร์กอน TIG
 • งานเชื่อมทุกประเภท
 • สามารถเชื่อม อาร์กอนได้

4 hours ago

 

Applied
 • แนะนำและบริการ พร้อมนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี

4 hours ago

 

Applied
 • แนะนำและบริการ พร้อมนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า
 • แก้ไขปัญหาเกี่ยวระบบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 • รับผิดชอบงานด้านติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อยื่นใบสมัครฝึกงานด้วยตัวเอง ตามที่อยู่บริษัท
 • ฝึกงานแผนกการตลาด

4 hours ago

 

Applied
 • ฝึกงานแผนกคลังสินค้า
 • กำลังศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • ติดต่อยื่นใบสมัครฝึกงานด้วยตัวเอง ตามที่อยู่บริษัท

4 hours ago

 

Applied
 • ฝึกงานแผนกบัญชี
 • กำลังศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • ติดต่อยื่นใบสมัครฝึกงานด้วยตัวเอง ตามที่อยู่บริษัท

4 hours ago

 

Applied
 • ฝึกงานแผนกบุคคล
 • กำลังศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • ติดต่อยื่นใบสมัครฝึกงานด้วยตัวเอง ตามที่อยู่บริษัท

4 hours ago

 

Applied
 • แนะนำและบริการ พร้อมนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ด้านการผลิตเกี่ยวกับอาหาร 2 ปี ขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • เปิดบิลขายและสรุปยอดในแต่ละวัน
 • กำลังศึกษาระดับชั้น ปวช.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • วางแผนระบบงานประกันคุณภาพสินค้าโดยจัดทำระเบียบ
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • แนะนำและบริการ พร้อมนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.