• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • สามารถทำงานเป็นทีม
  • อ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ดูแลลูกค้า / ประสานงานในกลุ่ม Travel Agent
  • อ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?