• มีประสบการณ์ด้านสรรหา ฝึกอบรม
 • เคยทำ Org Chart และ Job Descriptions
 • มีประสบการณ์ด้าน HRM และ HRD

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด
 • วิเคราะห์ข้อมูลยอดขายกำไร
 • ศึกษาความต้องการของตลาด คัดเลือกและพัฒนาสินค้า

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้าและจัดส่ง 10 ปี
 • มีประสบการณ์การในระดับผู้จ้ดการ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานประจำที่จังหวัดปราจีนบุรีได้

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing
 • 1-3 years experience in Category Management
 • Good Computer literacy

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายออนไลน์
 • Social Media (Line@/ Facebook/ Live/ Chat/ E-mail
 • วางแผนโปรโมชั่นและวิเคราะห์ช่องทางการขาย

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Export Sales, International Sales
 • ขายต่างประเทศ
 • ประสบการณ์ด้านการส่งออก 2-3 ปี

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Key Account Executive
 • Modern Trade
 • Sale Experience at least 1 year

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied