• ปริญญาตรี/โท สาขาสอบบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ
 • มีความรู้ด้านหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชี

16-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor or master's degree in Computer sciences
 • 5 Year Experience in Enterprise Resource
 • Good analytical and problem solving skills

16-Jul-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การเงิน / เศรษฐศาสตร์ / บัญชี
 • Prepared monthly/quarterly forecasts

11-Jul-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การเงิน / เศรษฐศาสตร์ / บัญชี
 • จัดทำ Model ทางการเงิน ของบริษัท

11-Jul-18

 

Applied
 • ประสบการณืทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เศรษฐศาสตร์ / การเงิน /บริหาร
 • Business Development, Merger and Acquisition

11-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?