• ทำหน้าที่ติดตามผลลัพธ์ของการผลิต
  • วุฒิป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
  • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี

08-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • Only Male age 33 years old up
  • Experiences in manufacturing supervisor 5 years
  • Available for shift and overtime work

08-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?