• ทำหน้าที่ติดตามผลลัพธ์ของการผลิต
  • วุฒิป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
  • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี

13-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?