• มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ฝึกอบรมในด้านประกันชีวิตจะได้พิจารณาพิเศ
 • มีทักษะการอบรม และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

20-Sep-19

 

Applied
 • Teamwork, positive attitude, open-minded,Flexible,
 • experience 3-5 year, multi-tasking ,self-motivated
 • special skill: SNS,disital, basic designer,windows

19-Sep-19

 

Applied
 • Age 25-35, Bachelor’s in Business Admin & ACC
 • At least 2 years of experience in internal audit
 • Experience in life insurance will be advantage.

17-Sep-19

THB25k - 30k /month

Applied
 • ใช้โปรแกรม SQL, Microsoft Access, Microsoft Excel,
 • ประสบการณ์: 2 ~ 3 ปี ด้านการประกันชีวิต
 • การศึกษา: ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาคอมพิวเตอร์

09-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?