• ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการเงิน
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำระบบการจ่ายเงิน และนำเสนอผู้บริหาร
 • จัดทำ Bank Reconcile ทุกบัญชี
 • จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม และแบบแสดงรายการภาษี

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานผลประจำปี

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มองหาโอกาสและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า
 • สามารถติดต่อประสานงานกับผู้บริหารขององค์กรต่างๆ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์เป็นอย่างดี

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มองหาโอกาสและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า
 • สามารถติดต่อประสานงานกับผู้บริหารขององค์กรต่างๆ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์เป็นอย่างดี

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • To manage IT team especially in Software team
 • To develop and implement IT strategy
 • To ensure security about information protection

18-Jan-18

 

Applied
 • Gather and analyze clients' business and functiona
 • Install, configure and optimize SAP B1 application
 • Design and undertake system testin and support UAT

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Supporting the delivery of the HR Strategy
 • Deliver talent management and execute annual plans
 • Preparing and provide information for Management

16-Jan-18

 

Applied
 • Prepare audit program.
 • Provide consulting work about internal controls
 • Draft audit report

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years' experience in Compliance
 • Prepare monthly compliance reports
 • Develop and maintain compliance policies

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.