• เพศหญิง/อายุ 20 - 35 ปี/วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • มืทักษะในการเจรจาขายสินค้า/มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • ปรับเงินเดือน ผ่านงาน และปรับประจำปี ทุกปี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ตั้งใจทำงาน ใฝ่เรียนรู้
  • มีประสบการณ์ ด้านงานบุคคลมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.