• ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์
  • ปฎิบัติงาน กรุงเทพ / ภาคเหนือ / ภาคใต้
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่/ภาคเหนือ ภาคใต้รับคนพื้นที่

21-May-19

Base salary + high commission

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • มีความรู้พื้นฐานด้าน SEO SEM
  • สามารถออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ด้วย WordPress

21-May-19

Salary negotiable

Applied
  • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ปิดงบการเงิน บัญชีต้นทุน 3ปีขึ้นไป
  • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

13-May-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?