• การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์ปิดงบการเงิน 3-5ปี
  • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

30-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?