• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • มีความรู้พื้นฐานด้าน SEO SEM
  • สามารถออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ด้วย WordPress

22-Jun-19

Salary negotiable

Applied
  • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ปิดงบการเงิน บัญชีต้นทุน 3ปีขึ้นไป
  • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

20-Jun-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?