• ปริญญาตรีสาขาการจัดการ การตลาด
  • สนับสนุนการทำงานของ ผู้จัดการส่วนการตลาด
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือทดสอบทางวิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงานตามระบบ ISO 9001
  • นำเสนอการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบ

09-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?