• มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า
 • อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านการผลิตและเครื่องจักร
 • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม
 • มีสวัสดิการ

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสาขาช่างวิชาชีพอย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีความรู้เฉพาะด้านช่างเชื่อม/ช่างกลึง/ช่างไฟฟ้า
 • ปวช. ขึ้นไป (สาขาช่างกลโรงงาน)

12-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ / ผ่านการฝึกอบรมทางด้านไฮดรอลิค
 • มีความรู้ด้านระบบไฮดรอลิค , นิวเมติก
 • ควบคุมดูแล จัดเก็บ บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์

12-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ขายน้ำมันหล่อลื่น
 • มีรถยนต์ของตนเอง
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

12-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?