• อายุ 35-45 ปี วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไปทุกสาขา
  • ทักษะภาษาอังกฤษดี (พูด อ่าน เขียน)
  • มีประสบการณ์ตามสายงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

20-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • ควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชี
  • ปิดบัญชีของบริษัท
  • มีสามารถใช้โปรแกรม ERP ได้

20-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • วางกลยุทธ์
  • บรรจุภัณฑ์
  • อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ

20-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?