• เปรียบเทียบการเบิกจ่ายวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายใน
  • ปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม ERP ได้

18-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.