• ปริญญาตรี สาขาเคมี สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาการตลาด
  • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง เดินทางต่างจังหวัดได้
  • หาลูกค้าใหม่/สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า

17-May-18

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาเคมี สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาการตลาด
  • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง เดินทางต่างจังหวัดได้
  • หาลูกค้าใหม่/สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า

17-May-18

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาเคมี สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาการตลาด
  • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง เดินทางต่างจังหวัดได้
  • หาลูกค้าใหม่/สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า

17-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.