• ปริญญาตรี สาขาเคมี สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาการตลาด
  • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง เดินทางต่างจังหวัดได้
  • หาลูกค้าใหม่/สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า

10-Jul-18

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาเคมี สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาการตลาด
  • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง เดินทางต่างจังหวัดได้
  • หาลูกค้าใหม่/สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า

10-Jul-18

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาเคมี สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาการตลาด
  • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง เดินทางต่างจังหวัดได้
  • หาลูกค้าใหม่/สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า

10-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?