• เพศชาย / หญิงอายุ 25-35 ปี
  • ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขาการจัดการทรัพยกรมนุษย์
  • สามารถใช้งานคอมฯ Microsoft Excel, Word และ Power

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.