• ติดตั้งโปรแกรมOperating System ( Windows ,Linux )
  • แก้ไขปัญหาทางด้าน Hard Wareเกี่ยวกับอุปกรณ์ IT
  • มีความรู้เรื่อง ระบบเครือข่าย

24-May-18

Salary negotiable

Applied
  • ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ปฎิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
  • อายุ 24 ปีขึ้นไป

22-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.