thai nippon rubber industry public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs at thai nippon rubber industry public company limited
  Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited's logo
  Chonburi
  • มีประสบการณ์ดูแลระบบ ERP, Dynamics AX
  • มีประสบการณ์ด้านให้คำปรึกษา หรือ Help Desk
  • พร้อมเริ่มงานทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทางด้านธุรการประจำฝ่ายขาย
  • ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตสาทร