• รับผิดชอบด้านเอกสารแผนกการเงิน ณ สำนักงานใหญ่
  • ประสานงานด้านการเงินระหว่างสำนักงานใหญ่และโรงงาน
  • ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ เขตสาทร

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • Strong Planning – organizing – coordinating skills
  • Can manage conflicting demands and priorities task
  • Good strategic thinking

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • Experience in OEM or Medical Devices
  • Obtain annual target & Monitor KPI.
  • International Markets

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?