• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สารเคมี

21-Aug-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
  • Have an experience in training/HRD at least 3 year
  • Develop Learning & Development Tools and road map.
  • Good communicate in English

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.