• เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
  • ปริญญาตรี วิทยาศาตร์ (วท.บ./วศบ.) สาขา เคมี
  • มีประสบการณ์ในด้านวิจัยและพัฒนา 2 ปีขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.