• วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
  • จบการศึกษาด้านไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าและไวริ่งอุปกรณ์ไฟฟฟ้า

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?