• บุคคลในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • สามารถรับกลิ่นอาหารสดได้ (เป็นบางเวลา)

11-Jul-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • มีความคิดใหม่ในการทำงานเสมอ
  • คิดบวก

11-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?