• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
  • มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวม
  • ผู้เคยทำงานอาสาสมัครจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

20-Sep-19

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท
  • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก
  • มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขา
  • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ

13-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?