• สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
  • ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี

15-Aug-17

 

Applied
  • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 30 - 40 ปี
  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ต่ำกว่า 3 ปี

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.