• ปริญญาโท ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • มีทักษะในการจัดการฝึกอบรม จัดกิจกรรม

20-Jul-18

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโท
  • ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวม

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?