• ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ขยายตลาดเพิ่มลูกค้ารายใหม่
  • การศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีรถยนต์ส่วนตัว

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ขยายตลาดเพิ่มลูกค้ารายใหม่
  • ปริญญาตรีสาขาการตลาด
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
  • ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ขยายตลาดเพิ่มลูกค้ารายใหม่
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป (มีรถยนต์ส่วนตัว)

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.