• จบการศึกษา ปวช.-ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน
 • วิศวกรรมเครื่องกลหรือมีประสบการณ์อย่างน้อง 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

25-May-18

 

Applied
 • ตรวจสอบมาตรฐานของชิ้นงาน ตามแบบ Drawing
 • จบวุฒิการศึกษา ปวส. ป.ตรี สาขาช่างกลโรงงาน
 • สามารถใช้เครื่องมือวัด Vernier อ่านแบบ Drawing ได้

25-May-18

 

Applied
 • วุฒิ การศึกษา ม.6
 • มีใบอนุญาติขับขี่
 • ขับรถรับ - ส่ง ผู้บริหาร

25-May-18

 

Applied
 • สร้างแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการตีขึ้นรูปชิ้นงาน
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป เครื่องกล แม่พิมพ์โลหะ
 • สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้

25-May-18

 

Applied
 • ติดตั้ง Set up แม่พิพม์เครื่องจักร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล

25-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.