• วางแผนกลยุทธ์การสร้างธุรกิจใหม่ “ธุรกิจสาขา TFG
  • บริหารจัดการวางกลยุทธ์ทางการตลาด และการสร้างแบรนด์
  • กำหนดนโยบายวางแผนการวิเคราะห์ด้านการตลาด

07-Apr-20

 

Applied
  • Responsible in providing legal services
  • Responsible for reviewing contract/agreements
  • To provide legal advice on all potential disputes

01-Apr-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?